AVIn päätös ja peruutuksia

Määräys

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen (58 §): EteläSuomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla EteläKarjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kymenaakson ja PäijätHämeen sairaanhoitopiirien kuntien alueella kaikki sisäja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetusja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1). Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset (58 d §): EteläSuomen aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla EteläKarjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kymenlaakson ja PäijätHämeen sairaanhoitopiirien kuntien alueella 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien tai rajatun asiakas tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön toimialueensa kuntien alueella siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti toisiinsa.Tartuntatautilain 58 d §:n 5 momentin mukaiset toimijat, 3 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakastai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat sekä 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti on määritelty tämän päätöksen perusteluissa.Tämä päätös ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityistai perheelämän piiriinkuuluvaa toimintaa. Määräys on voimassa ajalla 1.5.202116.5.2021.

Edellä sanotun ja 30.4. saakka voimassa olleen määräyksen takia perutaan seuraavat kilpailut:

23.4.2021 Pe klo 18.00 21.00. Jäsentenvälisen ongen 1. osakilpailu
24.4.2021 La klo 09.00 14.00. Vihti Kirjavanjoki. Avoin perinteisen tavan onkikilpailu.
2.5.2021 Su klo 09.00 14.00. Avoin Vihdin kunnanmestaruusonkikilpailu perinteisellä tavalla.
7.5.2021 Pe klo 18.00 21.00. Jäsentenvälisen ongen 2. osakilpailu, joka samalla on seuraottelu Myyrmäen Kalamiehiä vastaan.
1
1.5.2021 Ti klo 18.00 20.00. Nuorten onkitapahtuma Vihdin Kirkkojärven rannassa.
Tied. Antero Sundell 044 259 0347.

Samoin perutaan 3.5.2021 Ma ESvkp: perinteinen onkicup’in 1 osakilpailu, Kyläsaari. Tied. Tappi / 040 074 4637.