Kilpailujen peruutuksia

19.2.2021: Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1). Määräys on voimassa ajalla 22.2.2021-14.3.2021.
Tällä päätöksellä kumotaan 27.1.2021 annettu aluehallintoviraston määräys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueiden osalta ajalta 22.2.2021-28.2.2021.

Koronatilanteesta johtuen kaikki Vihdin kalastusseuran loputkin kevään pilkkikilpailut perutaan. Tied. Antero, 044 259 0347.

Suomen Vapaa-ajankalastajat päätti peruuttaa vuoden 2021 SM-pilkin vallitsevan koronatilanteen takia. Samalla päätettiin siirtää tuleva SM-kiiskipilkki myöhäisempään ajankohtaan. Suomen Vapaa-ajankalastajat kannustaa pilkille omatoimisesti ja muistuttaa ottamaan huomioon turvallisen jäällä liikkumisen.

Koronatilanteesta johtuen on PTO:n maaliskuun pilkkikilpailut peruttu. t. Pirjo